Druhy výcviků

Skupina 

Druh vozidla 

Věk 

 AM

 mopedy a malé motocykly  do 50ccm jako maximální konstrukční rychlostí do 45 km / hod

 od 15 let

 A1

 lehké motocykly do válce válců 125 ccm a do výkonu 11 kW nebo 0,1 kW / kg

 od 16 let

 A

 motocykly s omezením výkonu do 35 kW nebo 0,2 kW / kg

 od 18 let 

 A

 motocykly bez omezení výkonu 

 od 21 let

 B

 osobní automobily motorová vozidla do 3500 kg a do 8 míst mimo místa řidiče

 od 18 let

 C

 nákladní automobily motorová vozidla od 3500 kg

 od 21 let

(od 18 let * )

 D z C

 autobusy motorová vozidla pro přepravu více jak 8 osob mimo místa řidiče

 od 24 let      

(od 21 let **)

 D z B

 autobusy motorová vozidla pro přepravu více jak 8 osob mimo místa řidiče

od 24 let    

(od 21 let **)

 E k B

 přípojné vozidlo nad 750 kg ke stažení B

 od 18 let

 E k C

 přípojné vozidlo nad 750 kg ke stažení C

od 21 let  

(od 18 let * )


*) Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění získat, až po dosažení věku 21 let pouze pouze k řízení vozidel: Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policii, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotky požární ochrany, celních orgánů a při zkušebních jízdách v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny C umožňuje udělit stejné osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do vašeho věku 21 let jeho držitele k řízení:
V rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu (280 hodin).

**) Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nechat, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností omezením řidičského oprávnění do svého věku 24 let nechal pouze k řízení vozidel: Ministerstvo vnitra žadatelů o policii, vězeňské služby České republiky, ozbrojené síly České republiky, obecní policii, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotky požární ochrany, celních orgánů a při zkušebních jízdách v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.


Řidičské oprávnění pro skupiny D oprávněné osoby, které dosáhly věku 21 let nebo 23 let.Toto řidičské oprávnění opravňuje do dohledu 24 let jeho držitele v řízení: v rámci vstupního školení, nebo když je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobností se vstupem školení (podle zvláštního právního předpisu) v rozšířeném rozsahu (280 hodin - 21 let) nebo v základním rozsahu (140 hodin - 23 let).