Školení řidičů referentů

 

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3.500 kg a devítimístného sezení včetně místa řidiče a další vozidla, na které se nevztahuje povinnost profesního školení. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě, řízení vozidla služebního, ale i soukromého, na komunikacích veřejných, ale i na komunikacích účelových v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Školení řidičů referentů provádíme buďto v prostorách autoškoly nebo v prostorách zákazníků. Pokud potřebujete objednat termín na referentské školení, můžete tak učinit prostřednictvím emailu - autoskola@pimes.cz, nebo telefonicky na čísle 271 723 098 a 602 309 080. 

Cena za školení řidičů referentů je 400, - Kč vč. 21% DPH za osobu

U hromadných objednávek (nad 15 osob) je cena uzavřena smlouvou u smluvních partnerů.