Závěrečné zkoušky

Zkouššky v učebně Magistrátu hl.m. Prahy

Autošškola AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. byla jednou z prvních pražžských autošškol, která se vybavila pro vykonání závěrečných zkouššek z Pravidel provozu vozidel na pozemních komunikacích počítačovou učebnou, schválenou dle novely zákona 361/2000Sb. Rozhodnutím Magistrátu hl.m. Prahy z června roku 2011 byla vššak určena povinnost složžit závěrečné zkouššky z Pravidel provozu vozidel na pozemních komunikacích v počítačové učebně Magistrátu hl.m. Prahy v Praze 10, Nad Vrššovskou horou 88. 

Díky takto vybavené učebně nejsou zkouššky na počítačích  pro našše žžáky žžádnou novinkou, neboť v rámci výuky a procvičování pravidel použžíváme PC již od roku 2001. Našši instruktoři v průběhu výcviku seznámí kažždého žžáka s ovládáním počítače natolik, žže složžení závěrečného testu -– pokud se naučí předpisy - zvládnou bez problémů.